Біологія. Довідник для підготовки до ЗНО

Біологія. Довідник для підготовки до ЗНО 2019

Навчальна книга за ціною видавництва:

75 грн

   Довідник написано на основі посібника “Біологія для вступників до вузів” авторів Р.Г Заяця, І.В. Рачковської, В.М. Стамбровської, який витримав 9 видань. Подано програмовий матеріал з біології за курс загальноосвітньої школи, приклади розв’язання задач з молекулярної біології, генетики, еволюції та екології, а також задачі для самоконтролю з відповідями. Для абітурієнтів вищих та середніх спеціальних закладів. Буде корисним для слухачів підготовчих курсів та учнів загальноосвітніх шкіл.

Зміст книги

Передмова
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ
Доклітинні форми життя
Доядерні організми (прокаріоти)
Протисти
Загальна характеристика протистів
Вільноживучі протисти
Паразитичні протисти
Гриби
Лишайники
Рослини
Загальна характеристика рослин
Водорості
Лишайники
Вищі спорові рослини
Мохоподібні
Папоротеподібні
Плауноподібні
Хвощеподібні
Голонасінні
Покритонасінні (Квіткові)
Загальна характеристика покритонасінних
Тканини рослин
Вегетативні органи
Розмноження й поширення квіткових рослин
Класифікація квіткових рослин
Клас Однодольні
Клас Дводольні
Охорона рослин
Тварини
Зоологія — наука про тварин
Тип Кишковопорожнинні
Загальна характеристика типу
Різноманітність кишковопорожнинних
Гідроїдні поліпи
Сцифоїдні медузи
Коралові поліпи
Тип Плоскі черви
Загальна характеристика типу
Різноманітність плоских червів
Тип Круглі черви
Загальна характеристика типу
Різноманітність круглих червів
Тип Кільчасті черви
Загальна характеристика типу
Різноманітність кільчастих червів
Тип Молюски (М’якуни)
Загальна характеристика типу
Різноманітність молюсків
Тип Членистоногі
Загальна характеристика типу
Клас Ракоподібні
Різноманітність ракоподібних
Клас Павукоподібні
Різноманітність павукоподібних
Клас Комахи
Різноманітність комах
Комахи — компоненти біогеоценозів
Комахи — шкідники полів, садів і лісів
Практичне значення комах
Тип Хордові
Загальна характеристика типу
Підтип Покривники (Личинко-хордові)
Підтип Безчерепні (Головохордові)
Підтип Черепні (Хребетні)
Надклас Риби
Різноманітність риб
Клас Земноводні (Амфібії)
Різноманітність земноводних
Клас Плазуни (Рептилії)
Різноманітність плазунів
Клас Птахи
Різноманітність птахів
Клас Ссавці
Різноманітність ссавців
БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Загальний огляд організму людини
Органи і системи органів
Опорно-руховий апарат
Склад, будова і ріст кісток
Типи з’єднання кісток
Будова скелета людини і його особливості
Будова скелетного м’яза
Робота м’язів. Стомлення м’язів.
Значення рухової активності для збереження здоров’я
Внутрішнє середовище організму
Сталість внутрішнього середовища організму
(кров, тканинна рідина і лімфа)
Значення крові і кровообігу
Склад крові: плазма, формені елементи
Групи крові
Згортання крові
Імунітет і його види
Кровообіг
Серце. Його будова і робота.
Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця
Артерії, капіляри, вени
Кола кровообігу
Рух крові по судинах. Тиск крові. Пульс
Гігієна серцево-судинної системи
Дихання
Органи дихання, їх будова і функції. Голосовий апарат
Газообмін у легенях і тканинах
Механізм дихальних рухів
Життєва ємність легень
Нервова і гуморальна регуляція дихання
Гігієна дихання
Травлення
Харчові продукти і поживні речовини
Травні ферменти
Будова і функції ротової порожнини.
Регуляція слиновиділення
Глотка. Стравохід
Будова і функції шлунка.
Регуляція виділення шлункового соку
Будова і функції кишечнику. Всмоктування
Печінка, підшлункова залоза і їхня роль в організмі
Гігієна харчування
Обмін речовин
Пластичний та енергетичний обмін речовин
Водно-мінеральний обмін в організмі
Обмін білків
Обмін вуглеводів
Обмін жирів
Вітаміни і їх роль в обміні речовин. Гіповітамінози
Виділення
Будова органів сечовидільної системи
Функції нирок. Нефрон — структурно-функціональна
одиниця нирок. Утворення сечі. Нервова і гуморальна
регуляція діяльності сечовидільної системи
Шкіра
Будова і функції шкіри
Гігієна шкіри
Нервова система
Значення нервової системи. Рефлекс. Рефлекторна дуга
Центральна і периферична нервова система.
Будова і функції спинного мозку
Будова і функції головного мозку.
Значення кори великих півкуль
Вегетативна і соматична частини нервової системи
Вища нервова діяльність
Безумовні й умовні рефлекси
Утворення, гальмування
і біологічне значення умовних рефлексів
Інтегруюча діяльність мозку — основа свідомості,
уваги, пам’яті. Мова і мислення
Значення слова
Сон і його значення
Людина — особистість
Аналізатори (сенсорні системи) і їхнє значення
Будова аналізаторів. Органи чуття
Будова, функції і гігієна органів зору
Будова, функції і гігієна органів слуху
Ендокринний апарат
Залози внутрішньої секреції і їхнє значення.
Роль гуморальної регуляції в організмі.
Гормони і їх властивості
Внутрішньосекреторна діяльність гіпофіза, щитоподібної,
підшлункової, статевих залоз і наднирників
Взаємозв’язок нервової і гуморальної
функції регуляції організму
Статева система
Будова і функції чоловічої і жіночої статевих систем
Гігієна статевої системи
Сучасні методи контрацепції як спосіб запобігання
небажаній вагітності і венеричним захворюванням
Небезпека штучного переривання вагітності
Захворювання, які передаються статевим шляхом,
і їхня профілактика
Розвиток організму людини
Внутрішньоутробний розвиток
Пологи
ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ
Клітина — структурна і функціональна одиниця життя
Цитологія як наука. Методи вивчення клітини
Клітинна теорія
Будова і функція клітини
Будова і функція клітинного ядра
Хімічний склад клітини
Обмін речовин та енергії
Обмін речовин — основа життєдіяльності клітин
Пластичний обмін
Регуляція роботи генів
Регуляція роботи генів у прокаріотів
Регуляція роботи генів в еукаріотів
Енергетичний обмін
Поділ клітин
Розмноження й індивідуальний розвиток організмів
Розмноження організмів
Онтогонез
Принципи розв’язання типових задач
Задачі для самоконтролю
Відповіді
Закономірності спадкововсті і мінливості
Генетика як наука
Спадковість
Основні закономірності успадкування
Моногібридне схрещування
Принцип взаємодії алельних генів
Дигібридне схрещування
Неалельні гени і принципи їхньої взаємодії
Зчеплене успадкування
Генетика статі
Цитоплазматична спадковість
Мінливість
Фенотипова мінливість
Генотипова мінливість
Закон гомологічних рядів М.І. Вавилова
Особливості спадковості і мінливості людини
Селекція
Основи селекції
Селекція рослин
Селекція тварин
Основні напрямки біотехнології
Принципи розв’язання типових задач
Задачі для самоконтролю
Походження й еволюція живих систем
Походження і розвиток життя на Землі
Розвиток еволюційних уявлень
Еволюційна теорія Дарвіна
Докази еволюції
Сучасні уявлення про еволюцію
Видоутворення
Адаптації як результат еволюції
Основні напрямки еволюційного процесу
Походження людини
Місце людини в зоологічній системі
Рушійні сили антропогенезу
Етапи еволюції людини
Людські раси
Принципи розв’язання типових задач
Задачі для самоконтролю
Відповіді
Взаємодія організмів із середовищем
Екологія
Екологія як наука
Екологічні фактори
Абіотичні фактори
Біотичні фактори
Антропогенні фактори
Комплексний вплив факторів на організм
Середовища життя
Популяції, угруповання, екосистеми
Екологічна характеристика популяції
Біоценоз та його структура
Біогеоценоз
Ланцюги живлення
Продуктивність біогеоценозів
Динаміка біогеоценозів
Агроценози
Біосфера
Біосфера та її межі
Колообіг речовин і приплив енергії в біосфері
Еволюція біосфери
Біосфера в період науково-технічного прогресу
Принципи розв’язання типових задач
Задачі для самоконтролю
Відповіді
Рекомендована література

Автори
Заяц Роман Георгійович,
Бутвиловський Валерій Едуардович,
Давидов Володимир Вітольдович,
Рачковська Ірина Володитмирівна


 

Про книгу

Видавництво: "Навчальна книга - Богдан"

ISBN: 978-966-10-0100-7

Кількість сторінок: 520

Обкладинка: М'яка

Формат: 145х215

Вага: 570 г

Доставка

Нова пошта
Укрпошта
Ін Тайм
Міст Експрес
Делівері

Оплата

При отриманні книги на пошті
Передоплата на картку ПриватБанку

Переглянути інші книги з біології

Бажаєте замовити книгу
"Біологія. Довідник для підготовки до ЗНО"?

Написати у Facebook

Замовляйте книгу у мережі Facebook на сторінці Український Ерудит , або пишіть на email сайту - erudyt.org.ua@gmail.com

Також можете замовити книгу, заповнивши форму зворотнього зв'язку.